Lista kategorii

Słownik terminów

I

- Implant stomatologiczny

Ciało obce wszczepiane do organizmu w celu odtworzenia naturalnej funkcji lub estetyki uszkodzonego organu. Najczęściej stosowane są implanty zastępujące tkanki twarde.

O

- Ortodoncja

Dziedzina stomatologii, która zajmuje się korygowaniem nieprawidłowego ustawienia zębów, wad zgryzu oraz wad szczękowo-twarzowych  u dzieci, młodzieży i dorosłych.Nazwa ortodoncja pochodzi od greckich słów: orthos-prosty i odous-ząb