Lista kategorii

Artykuły

Czerwony pacjent w e-WUŚ Udostępnienie dokumentacji medycznej przez placówkę medyczną Jakie ma prawa niepłnoletnia osoba u lekarza? Status prawny preparatów i próbek wydzielin pobranych z organizmu ludzkiego i zwłok Tajemnica lekarska i dopuszczenie ujawnienia jej  na mocy upoważnień Prowadzenie dokumentacji medycznej - przykry obowiązek czy niemy świadek? Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta. Jakie prawa ma pacjent? Jak je egzekwować? Kontrowersje wokół zgody pacjenta na leczenie cz.II Kontrowersje wokół zgody pacjenta na leczenie cz.I

Od 1 stycznia 2013 roku w Polsce działa Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców, która umożliwia natychmiastowe stwierdzenie, czy potencjalni pacjenci mają prawo świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Potocznie system ten często jest nazywany e -WUŚ, który z kolei jest powiązany z Centralnym Wykazem Ubezpi... wiecej »

W ostatnim czasie wiele słyszymy w mediach, że pacjenci mają bardzo duże problemy z uzyskaniem dokumentacji medycznej od placówki, która udzielała im pomocy. ... wiecej »

Jakie uprawnienia, obowiązki posiada lekarz w stosunku do nastoletniego pacjenta? Tym samym jak kształtuje się sfera uprawnień i obowiązków nastolatka w stosunku do lekarza? Przychodzi młody człowiek do lekarza... wiecej »

W poprzednim artykule poruszyłam tematykę prowadzenia dokumentacji medycznej oraz związanym z nią uprawnieniem do jej wglądu. Bywają sytuacje, w których rodzina zmarłego pacjenta domaga się wydania przez szpital spreparowanych tkanek pacjenta, pozyskanych w trakcie sekcji. ... wiecej »

Kodeks Etyki Lekarskiej zawiera punkt bardzo ważny dla pacjentów. Jest to Tajemnica Lekarska. Pacjent musi byś świadomy swoich praw i być spokojny o powierzone specjaliście tajemnice dotyczące swojej osoby. Zasady etyki lekarskiej obowiązujące obecnie w Europie i w wielu innych krajach na świecie wywodzą się od praw spisanych przez greckiego lekarza Hipokratesa w V w. p.n.e. ... wiecej »

Prowadzenie przez lekarzy dokumentacji medycznej nastręcza im wielu problemów oraz staje się dla większości bardzo przykrym obowiązkiem. Czy rzeczywiście w taki sposób lekarze powinni postrzegać ten obowiązek? ... wiecej »

Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności. Nawet nie zamierzamy przytaczać przykładów, że może być inaczej. Chociaż czasem pacjenci mają wiele wątpliwości czy nie została naruszona ich godność a zabieg wykonany został bez naruszenia intymności. W publicznych placówkach być może częściej dochodzi do sytuacji narażenia pacjenta na krępujące go sytuacje. Jakie ma... wiecej »

Jak wspominałam w części pierwszej artykułu, w zakresie obowiązku informowania niezwykle interesującym orzeczeniem jest wyrok SN z 16 maja 2012r., sygn. akt III CSK 227/11.... wiecej »

Zgoda pacjenta na udzielenie świadczeń zdrowotnych stanowi temat będący od wielu lat przedmiotem rozważań, kontrowersji zarówno w środowisku prawniczym, jak i lekarskim, a także pośród pacjentów. Pobranie skutecznej prawnie zgody okazuje się być sprawą niezbyt prostą, gdyż jak pokazuje doświadczenie, jest ona często uzyskiwana w sposób niewłaściwy, a co za tym idzie niezgodny... wiecej »